ss อาชีพเกษตรแก้จน ปลูกพริกไทยสดเพียง 100 หลัก ก็รับเงินแสนสบาย - อาชีพเสริมแก้จน

ติดต่อโฆษณา

Advertisement

อาชีพเกษตรแก้จน ปลูกพริกไทยสดเพียง 100 หลัก ก็รับเงินแสนสบาย

อาชีพเกษตรแก้จน ปลูกพริกไทยสดเพียง 100 หลัก ได้เงินแสนที่ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

พริกไทย เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ปลูกไปเพียงปีเศษเท่านั้น ต้นจะขึ้นพุ่มจนสุดหลักเสาแต่พุ่มยังไม่แน่นมากและเริ่มออกช่อขายเป็นพริกไทยสดได้บ้างแต่จะให้ผลผลิตเต็มที่เมื่อต้นพริกไทยมีอายุได้ 3 ปี คุณสมบูรณ์ วงศา บ้านเลขที่ 183/1 บ้านซำนกเหลือง ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เริ่มต้นปลูกพริกไทยพันธุ์ซีลอน (พันธุ์ศรีลังกา) เพื่อผลิตเป็นพริกไทยสดจาก 30 หลัก ขยายพื้นที่ปลูกเป็น 300 กว่าหลักในปัจจุบัน ทำเงินนับแสนบาทต่อปีทำรายได้สูงกว่าไม้ผลทุกชนิดที่เคยปลูกมา

การปลูกพริกไทยสด

คุณสมบูรณ์จะปลูกพริกไทยหลักละ 4 ต้น ปลูกทั้ง 4 มุม เพื่อให้ต้นพริกไทยเลื้อยเต็มหลักได้เร็วหรือเกิดปัญหาต้นพริกไทยบางต้นที่ปลูกอาจจะตายไม่ต้องเสียเวลาปลูกใหม่ เสาที่ใช้ทำหลักทั่ว ๆ ไปจะใช้ความสูงประมาณ 4 เมตร แต่คุณสมบูรณ์จะสั่งให้หล่อเป็นเสาหน้า 4 สูงเพียง 6 เมตรราคาประมาณต้นละ 150 บาท บริเวณเสาจะมีรอยขีดตามผิวเสาจะช่วยให้ต้นพริกไทยเลื้อยเกาะได้ดี เมื่อต้นพริกไทยเริ่มสูงขึ้นจะต้องใช้เชือกฟางมัดให้ลำต้นเลื้อยขึ้นเถาอยู่เสมอ ถ้าปล่อยให้ต้นเลื้อยลงมาจะพบปัญหาต้นชะงักการเจริญเติบโต เชือกฟางที่ใช้มัดควรเลือกแบบเส้นกลมจะทนทานกว่าเส้นแบน

ปัจจุบันคุณสมบูรณ์จะผลิตพริกไทยสดปีละ 2 รุ่น และมีพ่อค้าจาก จ.จันทบุรีมารับซื้อเป็นประจำ ราคาพริกไทยสด  จะแพงมากในช่วง ต้นปีไปจนตลอด ฤดูแล้งและมีราคา ถูกในช่วงฤดูฝน ที่ผ่านมา คุณสมบูรณ์ ขายพริกไทยสดจากสวนได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 50 บาท ในขณะที่ช่วงต้นปี 2551 เป็นต้นมาเคยได้ราคาสูงสุดกิโลกรัมละ 150 บาท 

การปลูกพริกไทยสด
คุณสมบูรณ์ยังได้ บอกถึงเทคนิคในการผลิตพริกไทยสด 2 รุ่นต่อปี พริกไทยสดรุ่นที่ 1 จะออกช่อในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และจะต้องเก็บผลผลิตพริกไทยสดให้หมดภายในเดือนสิงหาคม หลังจากนั้นให้บำรุง ต้นด้วยการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15, สูตร 13-13-21 และสูตร 46-0-0 (ยูเรีย) ผสมพร้อมกันทั้ง 3 สูตรในอัตราส่วน 1:1:2 และอัตราการ ใส่สำหรับต้นพริกไทยที่มีอายุ 1 ปี ใส่ให้ 1 กำมือ ถ้าเป็นต้นพริกไทยที่ให้ผลผลิตเต็มที่แล้วอายุต้น 5-8 ปี จะใส่ให้ต้นละ 1 กิโลกรัม สำหรับปุ๋ยคอกควรใส่เป็นประจำทุกปีเพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดินใส่ในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี 

จากประสบการณ์ในการใช้ปุ๋ยคอกของคุณสมบูรณ์ ควรใช้ขี้วัวเก่าจะดีที่สุด ในการปลูกพริกไทย นั้นสภาพดินควรจะมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ และไม่ควรใช้ยาฆ่าหญ้าในการกำจัดวัชพืช เนื่องจากต้นพริกไทยเป็นพืชที่ค่อนข้างอ่อนแอ เมื่อถูก ละอองยาของยาฆ่าหญ้าอาจจะทำให้ต้นเหี่ยวเฉาจนถึงตายได้ แนะนำให้ใช้จอบถากหญ้าบริเวณโคนต้นรัศมี 50 เซนติเมตร ระวังให้กระทบกระเทือนต่อรากพริกไทยให้น้อยที่สุด

ไปหน้าแรก  อาชีพเสริมแก้จน

1 Komentar untuk " อาชีพเกษตรแก้จน ปลูกพริกไทยสดเพียง 100 หลัก ก็รับเงินแสนสบาย "

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F50s-9KFhWVA&h=ATPjWAdYgHUIv3zjKajey7HWUWZpVrN5UnesNjYp8vfY95RnapOzrVOruMuzkCTpBf6wDCncQEA6g5jvURtDVt51-mx1dR9vhaeu46bqI_PxLkKDpaT6O0NpFHWWuA6A187c&s=1

Back To Top