ss เบรนฟิตเนส ฝึกทักษะเด็ก ปูพรมแฟรนไชส์ภูธรทั่วไทย - อาชีพเสริมแก้จน

ติดต่อโฆษณา

Advertisement

เบรนฟิตเนส ฝึกทักษะเด็ก ปูพรมแฟรนไชส์ภูธรทั่วไทย

เบรนฟิตเนส

หลังพิสูจน์ความสำเร็จของธุรกิจแฟรนไชส์ควอลิตี้คิดส์กว่า 20 สาขาทั่วประเทศ เป็นเครื่องการันตีได้เป็นอย่างดีถึงความสำเร็จและผลลัพธ์กับเด็กจากระบบการเรียนการสอนแนวใหม่ ANT (Advanced Neurological Teaching) พัฒนาทักษะสมองเด็กผ่านการ 'เล่น' ล่าสุดปั้นแบรนด์ “Brain Fitness”เจาะลูกค้าต่างจังหวัดลงทุนน้อยกว่า

       จากความสำเร็จของแฟรนไชส์ ควอลิตี้คิดส์ ที่มีสาขากว่า 20 แห่งในกรุงเทพฯ ได้พัฒนาศักยภาพเด็กไปแล้วนับหมื่นคน ด้วยระบบการเรียนการสอนแนวใหม่ที่เรียกว่า ANT (Advanced Neurological Teaching) ซึ่งเป็นวิธีการสอนให้เหมาะกับระดับการเรียนรู้ของเด็ก โดยผ่านธรรมชาติของเขา คือผ่านการเล่น ล่าสุดผู้บริหาร“นางชญานิธิ แบร์ดี้ หรือ ครูแอ๊นท์” และ “ แมทธิว แบร์ดี้” สองสามีภรรยาผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันควอลิตี้ คิดส์ พัฒนาความฉลาด เสริมสร้างทักษะสมองผ่านการเล่น เล่าว่า ความสำเร็จจากการนำหลักสูตร ANT ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ทำให้ผู้บริหารมั่นใจนำมาใช้กับสถาบันควอลิตี้ คิดส์ มากว่า 5 ปี
       ล่าสุดทั้งคู่ได้ขยายโรงเรียนพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางสมองของเด็กออกสู่ต่างจังหวัดภายใต้ชื่อใหม่ว่า “เบรนฟิตเนส” ในรูปแบบแฟรนไชส์ เพื่อกระจายองค์ความรู้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเริ่มเปิดตัวแห่งแรกที่ จังหวัดชลบุรี ปลายปี 2553 และก็รับการตอบรับที่ดีมากจากผู้ปกครอง และบุคลากรในแวดวงการศึกษา ทำให้เบรนฟิตเนสมีความพร้อมในการเพิ่มสาขา โดยมีเป้าหมายเปิดให้ครบทั้ง 77 จังหวัด และเตรียมความพร้อมสู่ตลาดอาเซียน
       “การที่เราประสบความสำเร็จในการพัฒนาเด็กในกรุงเทพฯ ที่เด็กมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ทำให้จุดประกายว่าเราอยากจะขยายสู่ภูมิภาค เพราะเราต้องการให้เด็กทุกภาคส่วนเกิดการพัฒนา ได้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างเด็กไทยที่มีคุณภาพ และเป็นการสร้างสังคมที่มีคุณภาพด้วย”
       สำหรับเบรนฟิตเนส เป็นโรงเรียนพัฒนาและเสริมสร้างทักษะสมอง โดยใช้หลักสูตรที่เน้นให้เด็กมีความรู้ ความคิด ความฉลาดรอบด้าน สำหรับเด็กอายุ 3-7 ขวบ ผ่านการเล่นพัฒนาเด็ก เช่น เกมต่อจิ๊กซอว์, เบรนทวิตเตอร์, เกม 7 ชิ้นอัฉริยะ เป็นต้น ซึ่งเกมต่างๆ มีมากกว่า 4,000 เกมที่ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่น และต้องการจะเรียนรู้ต่อไปอีก ซึ่งเด็กๆ จะได้ประโยชน์ในการพัฒนาสมองทั้งซีกซ้าย คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด และพัฒนาสมองซีกขวา ซึ่งเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ เช่น ศิลปะ ดนตรี หรือกิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น
       สำหรับรูปแบบการเเรียนของเบรนฟิตเนสจะเรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น ในหนึ่งคอร์สมีทั้งหมด 48 ครั้ง ระยะเวลาเรียนประมาณ 1 ปี โดยจะเรียนตามพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย เช่น เด็ก 2 ขวบจะชอบจำหน้า ชอบมองหน้าคน เขาจะเรียนจากการเล่นจำสิ่งของที่แตกต่างกัน และจะพัฒนาไปสู่การจำแผนที่เพื่อกลับบ้านได้ หรือเด็กเล็กจะต้องมีการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก จากการเล่นดินน้ำมัน พับกระดาษ ระบายสี เล่นจิ๊กซอว์ เป็นการฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก จะทำให้เด็กไม่เครียดเวลาจะเขียนหนังสือ เพราะความเครียดจะเกิดจากการไม่มีทักษะนั้นมาก่อน การเรียนรู้ พัฒนาทักษะสมองด้วยวิธีที่สนุกสนานจะต่อยอดทำให้การเรียนดีขึ้นได้ เป็นต้น
       โดยการลงทุนในรูปแบบแฟรนไชส์อยู่ระหว่าง 1-2 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าแฟรนไชส์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างพนักงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ที่สนใจในการเปิดโรงเรียนเบรนฟิตเนส แต่ขาดความพร้อมในการลงทุนทางธนาคารกสิกรไทยก็มีความยินดีในการสนับสนุนด้านการเงินที่มีการประสานงานร่วมกันมาโดยตลอด ส่วนทำเลเน้นต่างจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมามีสาขาแฟรนไชส์อยู่ใน จ.เชียงใหม่, ชลบุรี, ลพบุรี, นครปฐม, สุพรรณบุรี และขอนแก่น เป็นต้น 
       “2 ปีที่ผ่านมาเปิด 9 แห่ง ผู้ประกอบการที่เปิดแล้วได้ขยายสาขาเพิ่มขึ้น เพราะเจ้าของกิจการสถาบันเบรนฟิตเนสส่วนใหญ่เชื่อว่ากิจการนี้จะช่วยพัฒนาเด็กในแต่ละพื้นที่ได้ดี และเปิดโอกาสให้เด็กได้นำศักยภาพของตัวเองมาใช้ และประสบความสำเร็จในการเรียนได้ดี และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสังคมคุณภาพ พ่อแม่ยุคใหม่ก็มีความต้องการหาวิธีการส่งเสริมลูกหลานกันมากขึ้น ระบบการเรียนการสอนของเบรนฟิตเนสจึงตอบสนองได้ตรงจุด” นายแมทธิวกล่าว
       สำหรับเป้าหมายปี 2556 เบรนฟิตเนสตั้งเป้าจะเปิดสาขาแห่งใหม่เพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า 10 แห่ง ซึ่งนโยบายการขยายธุรกิจเบรนฟิตเนสนั้นต้องการจะเปิดสาขาให้ครบทุกจังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 1 สาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ เช่น หาดใหญ่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช เป็นต้น เป็นเป้าหมายสำคัญ เนื่องจากเห็นว่าภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการเปิดสถาบันเบรนฟิตเนส เพราะมีประชากรมาก เป็นแหล่งศูนย์กลางการศึกษา และผู้ปกครองในภาคใต้ให้ความสำคัญส่งเสริมด้านการศึกษากันมาก ส่วนภาคเหนือ ที่จังหวัดใหญ่ เชียงใหม่ เชียงราย หรือจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่นก็สามารถเพิ่มสาขาได้มากกว่า 1 แห่ง
***สนใจติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 0-2784-7884, 08-8022-8574 หรือ www.brainfitness.co.th***
       
ไปหน้าแรก อาชีพแก้จน
   
        
0 Komentar untuk " เบรนฟิตเนส ฝึกทักษะเด็ก ปูพรมแฟรนไชส์ภูธรทั่วไทย "

Back To Top