ss แฟรนไชส์ ร้านกาแฟ Cafe Amazon - อาชีพเสริมแก้จน

ติดต่อโฆษณา

Advertisement

แฟรนไชส์ ร้านกาแฟ Cafe Amazon

แฟรนไชส์ ร้านกาแฟ Cafe Amazon


วันนี้เรามีเป้าหมายที่จะขยายร้านกาแฟ Cafe Amazon ออกนอกสถานีบริการน้ำมันของเรา และพร้อมแล้วที่จะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจลงทุน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของธุรกิจร้านกาแฟ Cafe Amazon

ลักษณะกิจการร้านกาแฟสด, กาแฟโบราณ
ชื่อธุรกิจ (ไทย)คาเฟ่อเมซอน
ชื่อธุรกิจ (อังกฤษ)Cafe Amazon
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2545
ความเป็นมา
ร้านกาแฟ Cafe Amazon ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในปี 2545 จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่เล็งเห็นถึงโอกาสในการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จึงได้วางแนวคิดให้เป็นธุรกิจหนึ่งในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ที่สร้างรายได้ให้กับสถานีฯ และตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคและคนเดินทางได้มากขึ้น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ร้าน Cafe Amazon ถูกพัฒนาให้เป็นจุดนัดพบ แหล่งพักผ่อน สำหรับคนเดินทาง ตัวร้านถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นในการวางพื้นที่การทำงานให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ตกแต่งด้วยโทนสีเขียว นำเสนอภาพลักษณ์แนวธรรมชาติ

โดยใช้สวนหย่อมเพื่อสร้างบรรยากาศ ร่มรื่น เย็นสบาย ความรู้สึกผ่อนคลาย ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของร้าน Cafe Amazon เสมือนเป็นโอเอซิสของคนเดินทาง และด้วยการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างอบอุ่น ทำให้วันนี้ร้าน Cafe Amazon เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งมีสาขาครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
ลักษณะสินค้า
และบริการ
จัดจำหน่ายเครื่องดื่มและเบเกอร์รี่ รวมทั้งสินค้าพรีเมี่ยม โดยมุ่งเน้นสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ เป็นอย่างดี

รายการสินค้าแบ่งออกเป็น 3 หมวดดังนี้
 1. เครื่องดื่ม
 2. ขนมเค้ก และเบเกอร์รี่
 3. สินค้าพรีเมี่ยม
ประเทศThailand  Thailand
Franchise B2B รุ่นที่13
ค่าแฟรนไชส์150,000 บาท
จำนวนสาขา555 สาขา
รายละเอียดสาขาปัจจุบัน ปตท. ได้เปิดดำเนินการร้าน Cafe Amazon ครบจำนวน 555 สาขา โดยร้านรหัสสาขาที่ 555 ตั้งอยู่ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. แหลมฉบังขาเข้า จ. ชลบุรี และถือได้ว่า Cafe Amazon เป็นธุรกิจร้านกาแฟสดที่มีจำนวนร้านค้าเครือข่ายมากที่สุดในประเทศ
นโยบาย
การขยายสาขา
ขายแฟรนไชส์
การลงทุนร้านกาแฟ Cafe Amazon ในสถานีบริการ

คุณสมบัติของผู้สนใจทำธุรกิจร้านกาแฟ Cafe Amazon ในสถานีบริการ
 1. เป็นผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน ปตท.
 2. เป็นนิติบุคคล โดยมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท
 3. มีเงินทุนหมุนเวียนในบัญชีธนาคาร 100,000 – 200,000 บาท
 4. มีใจรักในงานบริการ และให้ความสำคัญกับลูกค้า 
 5. มีทัศนคติที่ดี และพร้อมปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท       
รูปแบบร้าน
เพื่อความเป็นเอกภาพของแบรนด์ และง่ายต่อการจดจำของผู้บริโภค รูปแบบร้านกาแฟ Cafe Amazon จึงมีเพียงรูปแบบเดียว โดยแบ่งพื้นที่สำหรับให้บริการออกเป็น 2 ขนาดคือ

- ขนาดห้องขาย 4 ม. X 4 ม. (ขนาดพื้นที่ 13 ม. X 12.5 ม.) พร้อมระเบียงด้านหน้า และด้านข้าง    
            
- ขนาดห้องขาย 5 ม. X 5 ม. (ขนาดพื้นที่ 14 ม. X 13.5 ม.) พร้อมระเบียงด้านหน้า และด้านข้าง

ทั้งนี้ ในกรณีที่พื้นที่ในการก่อสร้างร้านไม่เพียงพอ อาจจะมีระเบียงเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งนอกจากพื้นที่ในการก่อสร้างอาคารแล้ว จะต้องมีพื้นที่เพื่อจัดทำสวนหย่อม เพื่อสร้างบรรยากาศให้มีความร่มรื่นด้วย

หลักเกณฑ์การเปิดร้าน
 1. ผู้สนใจทำธุรกิจร้านกาแฟ Cafe Amazon ต้องได้รับการอนุมัติจาก ปตท. ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างร้าน
 2. ตำแหน่งที่ตั้งของร้านต้องเป็นไปตามมาตรฐานการจัดวางผังของสถานีบริการ และการก่อสร้างตกแต่งร้าน ต้องเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานที่ทาง ปตท. กำหนด
 3. ปตท. จะพิจารณาให้สิทธิ์การเปิดร้านกาแฟ Cafe Amazon กับผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เท่านั้น และหากพบว่าหลังจากเปิดให้บริการแล้ว การดำเนินงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ คุณภาพ และมาตรฐานที่กำหนด ปตท. จะพิจารณาขอคืนสิทธิ์จากผู้ดำเนินการ
 4. ก่อนเปิดร้าน ผู้รับสิทธิ์ที่อยู่ในแผนเปิด ต้องเข้าร่วมกิจกรรม Store Tour ร้านกาแฟ Cafe Amazon เป็นเวลา 1 วัน เพื่อรับทราบข้อมูลในด้านต่างๆ ของร้านอย่างถูกต้อง
 5. ผู้รับสิทธิ์ และผู้จัดการร้าน ต้องเข้ารับการอบรม ทดสอบ และต้องผ่านหลักเกณฑ์ของ ปตท. ล่วงหน้าก่อนเปิดร้านเป็นเวลา 1 เดือน โดยการอบรมประกอบด้วย การอบรมทฤษฏี 5 วัน การอบรมระบบ POS (Point of Sales) 3 วัน และการปฏิบัติงานจริงที่ร้าน Cafe Amazon ของ ปตท. อีก 3 วัน
 6. ผู้รับสิทธิ์ต้องก่อสร้างร้าน และสวนหย่อม ให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดร้านอย่างน้อย 15 วัน
 7. ผู้รับสิทธิ์ต้องชำระค่าป้ายโลโก้ เมนูบอร์ด เครื่องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบ ให้กับ ปตท. ก่อนการเปิดร้านอย่างน้อย 15 วัน
 8. การดำเนินงานต้องใช้วัตถุดิบ วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ จาก ปตท. เช่น เมล็ดกาแฟ ชา ช็อกโกแลต เครื่องชง เครื่องบด แก้วกาแฟ ชุดพนักงาน เป็นต้น รวมถึงการให้บริการ สูตร วิธีการชงเครื่องดื่ม ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ ปตท. กำหนดเท่านั้น หากผู้รับสิทธิ์ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ปตท. สามารถยกเลิกสิทธิ์การให้ดำเนินการร้าน Cafe Amazon ได้
 9. หากทาง ปตท. มีการพัฒนารูปแบบการบริหารร้านกาแฟ Cafe Amazon ในลักษณะแฟรนไชส์ ผู้รับสิทธิ์ต้องให้ความร่วมมือกับบริษัท และปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาแฟรนไชส์ดังกล่าวด้วย
งบประมาณในการลงทุน

ประมาณการในการลงทุนมีรายละเอียด ดังนี้
 1. งานโครงสร้างอาคาร และตกแต่งสวนหย่อม งบประมาณ 1,000,000 บาท
 2. ค่าอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องชง, เครื่องบด, เครื่องปั่น, เฟอร์นิเจอร์, เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น, ตู้เบเกอรี่ งบประมาณ 640,000 บาท 
 3. เครื่องคอมพิวเตอร์คิดเงิน (POS) 100,000 บาท (ไม่รวม Software และอุปกรณ์ต่อเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ ปตท. ให้สิทธิ์ในการยืม) รวมงบประมาณในการลงทุนเปิดร้านกาแฟ Cafe Amazon ประมาณ 1.74 ล้านบาท
 4. ยกเว้นการเรียกเก็บค่าสิทธิ์แรกเข้า
 5. Royalty Fee 3% ของยอดขายต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 6. Marketing Fee 3% ของยอดขายต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สำหรับค่าใช้จ่ายรายการที่ 4, 5 และ 6 ปัจจุบัน ปตท. ยกเว้นให้กับผู้แทนจำหน่าย แต่หากมีการใช้ระบบแฟรนไชส์ ค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้กับร้าน Cafe Amazon ทั่วประเทศ

จุดคุ้มทุน
        
การเปิดร้านกาแฟ Cafe Amazon มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 ปี โดยคำนวณจากยอดขายเฉลี่ย 120 แก้ว ต่อวัน


ร้านกาแฟ Cafe Amazon ภายนอกสถานีบริการ

คุณสมบัติของผู้ขอรับอนุญาตสิทธ์ Franchisee มีดังนี้
 1. ผู้ลงทุนมีสถานะเป็นนิติบุคคล
 2. ผู้ลงทุนมีพื้นที่ตั้งแต่ 40 ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งอาจจะเป็นเจ้าของพื้นที่เอง หรือมีสิทธิ์การเช่าในพื้นที่นั้นๆ
 3. ผู้ลงทุนมีความพร้อมด้านเงินลงทุน
 4. ผู้ลงทุนสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้บริหารร้านกาแฟได้
 5. ผู้ลงทุนสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ มาตรฐานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
 6. ผู้ลงทุนมีความเข้าใจและรักในงานบริการ
 7. ผู้ลงทุนจะต้องวางเงินสดค้ำประกันตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 8. ผู้ลงทุนจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าจ้างพนักงาน เป็นต้น
รูปแบบร้านกาแฟ Cafe Amazon – นอกสถานี
 1. รูปแบบ Original (Cafe Amazon) คือ ร้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นอกอาคาร มีเนื้อที่ประมาณ 40 ตารางเมตร ขึ้นไป โดยเป็นร้านที่ตั้งอย่างอิสระ และมีเนื้อที่ในการจัดแต่งสวน ระเบียงนั่ง ได้
 2. รูปแบบ Premium (The Amazon’s Embrace) คือร้านที่ตั้งอยู่ในอาคาร เช่น สำนักงาน โรงพยาบาล สถานศึกษา เป็นต้น มีเนื้อที่ประมาณ 40 ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เปิด ซึ่งอาจจะมีที่นั่งหรือไม่มีที่นั่งก็ได้
หลักเกณฑ์การเปิดร้าน
 1. ผู้สนใจทำธุรกิจร้านกาแฟ Cafe Amazon ทั้ง 2 รูปแบบ ต้องได้รับการอนุมัติจาก ปตท. ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างร้าน โดย ปตท. จะเข้าร่วมสำรวจและพิจารณาสถานที่ก่อนให้สิทธิ์
 2. ก่อนเปิดร้าน ผู้รับสิทธิ์ ต้องเข้าร่วมกิจกรรม Store Tour ร้านกาแฟ Cafe Amazon เป็นเวลา 1 วัน เพื่อรับทราบข้อมูลในด้านต่างๆ ของร้านอย่างถูกต้อง
 3. ผู้รับสิทธิ์ และผู้จัดการร้าน ต้องเข้ารับการอบรม ทดสอบ และต้องผ่านหลักเกณฑ์ของ ปตท. ล่วงหน้าก่อนเปิดร้านเป็นเวลา 1 เดือน โดยการอบรมประกอบด้วย การอบรมทฤษฏี 5 วัน การอบรมระบบ POS (Point of Sales) 3 วัน และการปฏิบัติงานจริงที่ร้าน Cafe Amazon ของ ปตท. อีก 5 วัน
 4. ผู้รับสิทธิ์ต้องชำระค่าป้ายโลโก้ เมนูบอร์ด เครื่องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบ ให้กับ ปตท. ก่อนการเปิดร้านอย่างน้อย 15 วัน
 5. การดำเนินงานต้องใช้วัตถุดิบ วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ จาก ปตท. เช่น เมล็ดกาแฟ ช็อกโกแลต เครื่องชง เครื่องบด แก้วกาแฟ ชุดพนักงาน เป็นต้น รวมถึงการให้บริการ สูตร วิธีการชงเครื่องดื่ม ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ ปตท. กำหนดเท่านั้น หากผู้รับสิทธิ์ไม่ปฏิบัติตาม ปตท. สามารถยกเลิกสิทธิ์การให้ดำเนินการร้าน Cafe Amazon ได้
 6. หากทาง ปตท. มีการพัฒนารูปแบบการบริหารร้านกาแฟ Cafe Amazon ในลักษณะแฟรนไชส์ ผู้รับสิทธิ์ต้องให้ความร่วมมือกับบริษัท และปฏิบัติตามเงื่อนไขแฟรนไชส์ดังกล่าวด้วย
งบประมาณในการลงทุน
สำหรับการลงทุนก่อสร้างร้านกาแฟ Cafe Amazon จะแตกต่างกันไปตามขนาดที่ตั้งร้าน ทั้งนี้ผู้รับสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างร้านกาแฟ Cafe Amazon เองทั้งหมด โดยมีรายละเอียดการลงทุนดังนี้
 1. งานโครงสร้างและตกแต่ง งบประมาณ 20,000 บาทต่อตารางเมตร (ต้องใช้พื้นที่ประมาณ 40-90 ตารางเมตร)
 2. ค่าอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องชง, เครื่องบด, เครื่องปั่น, เฟอร์นิเจอร์, เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น, ตู้เบเกอรี่ งบประมาณ 690,000 บาท 
 3. เครื่องคอมพิวเตอร์คิดเงิน (POS) 100,000 บาท (ไม่รวม Software และอุปกรณ์ต่อเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ ปตท. ให้สิทธิ์ในการยืม) รวมงบประมาณในการลงทุนเปิดร้านกาแฟ Cafe Amazon ประมาณ 1.8 – 2.8 ล้านบาท
 4. ค่าสิทธิ์แรกเข้า 300,000 บาท
 5. Royalty Fee 3% ของยอดขาย ต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 6. Marketing Fee 3% ของยอดขาย ต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
จุดคุ้มทุน

การเปิดร้านกาแฟ Cafe Amazon มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 ปี โดยคำนวณจากยอดขายเฉลี่ย 200 แก้ว ต่อวัน

หากคุณมีความฝัน และความมุ่งมั่น ที่จะเป็นเจ้าของร้านกาแฟคุณภาพสักแห่งหนึ่ง

เชิญร่วมเป็นหนึ่งในเมล็ดพันธุ์ Cafe Amazon ซึ่งเราพร้อมแล้วที่จะเดินเคียงข้าง และมอบความสำเร็จให้กับคุณอย่างยั่งยืน
ระยะเวลาคืนทุนการเปิดร้านกาแฟ Cafe Amazon มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 ปี โดยคำนวณจากยอดขายเฉลี่ย 120 แก้ว ต่อวัน
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
คุณสมบัติของผู้สมัคร (Franchisee)
 1. เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทยได้ และนิติบุคคลที่จัดตั้งจะต้องมีเงินทุนจดทะเบียนอย่างน้อย 1 ล้านบาทขึ้นไป
 2. ผู้สมัครเป็นผู้จัดหาพื้นที่เอง โดยอาจเป็นพื้นที่เช่าหรือเป็นเจ้าของพื้นที่เองก็ได้ ทั้งนี้พื้นที่ในอาคารจะต้องมีพื้นที่อย่างน้อย 40 ตารางเมตรขึ้นไป และสำหรับพื้นที่นอกอาคารจะต้องมีพื้นที่รวมสวนหย่อมอย่างน้อย 130 ตารางเมตรขึ้นไป
 3. ผู้สมัครต้องมีความพร้อมด้านการลงทุน
 4. ผู้สมัครสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้บริหารร้านกาแฟได้
 5. ผู้สมัครสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ มาตรฐานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
 6. ผู้สมัครมีความรักในงานบริการ อดทน และมีเวลาบริหารร้านกาแฟอย่างเต็มที่
 7. ผู้สมัครจะต้องมีความพร้อมเรื่องบุคคลากร เพื่อรองรับการบริหารงานร้านกาแฟ
 8. ผู้สมัครจะต้องวางเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คค่าประกันแบรนด์ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ณ วันทำสัญญา
 9. ผู้สมัครจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าจ้างพนักงาน เป็นต้น ประมาณ 100,000 – 200,000 บาท
สิ่งที่แฟรนไชส์ซี่
จะได้รับ
-
อื่นๆ
การลงทุนร้านกาแฟ Cafe Amazon

สำหรับการลงทุนก่อสร้างร้าน ผู้สมัคร (Franchisee) จะต้องเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

1. งบประมาณการลงทุนเบื้องต้น ดังนี้

A. ค่าก่อสร้างร้านและตกแต่ง 800,000 - 1,200,000 บาท
B. เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และ เครื่อง POS 879,000 บาท
C. ค่าประกันแบรนด์ 100,000 บาท
D.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 39,500 บาท
E. ค่าดำเนินการก่อนเปิดร้าน 80,000 บาท

รวม 2,298,000 บาท

หมายเหตุ : งบประมาณการลงทุนข้างต้น เป็นการคาดการณ์ตามข้อมูลปัจจุบัน ซึ่งอาจแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงตามสภาวะการณ์ตลาดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือภายหลัง

2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  (Franchise Fee) 150,000 บาท
3. ค่าออกแบบ 8%ของค่าก่อสร้างและตกแต่ง
4. ค่า Royalty Fee 3% จากยอดรายรับรายเดือน
5. ค่า Marketing Fee 3% จากยอดรายรับรายเดือน
6. อายุสัญญา 6 ปี และผู้สมัครจะต้อง Renovate ร้านทุกๆ 3 ปี ตามที่บริษัทกำหนด

ผลประโยชน์ที่แฟรนไชส์ซีจะได้รับ

สิทธิในการใช้แบรนด์
 1. สิทธิในการใช้ เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ (Logo) Cafe Amazon รวมไปถึงได้รับสิทธิในการให้บริการตามมาตรฐานของ Cafe Amazon ตลอดระยะเวลาของอายุสัญญาแฟรนไชส์
 2. ระบบ POS Cafe Amazon ได้นำระบบปฏิบัติการโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงระหว่างสาขาและสำนักงานใหญ่ (Point of Sale : POS) ทำให้ท่านสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การฝึกอบรม การฝึกอบรมพนักงานจะถูกจัดขึ้น เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยการฝึกอบรมจะเน้นทั้งด้านการขาย การให้บริการลูกค้า การใช้ระบบเครื่องบันทึกเงินสด (POS) รวมถึงการฝึกอบรมการบริการและความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการร้าน Cafe Amazon

  นอกจากนั้นแล้ว ยังจัดให้มี On-site Training การฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานที่จริง เพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถรับทราบถึงปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้น เพื่อนำข้อมูลที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์หาสาเหตุ และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 4. ความช่วยเหลือในช่วงเปิดร้าน การให้ความช่วยเหลือในช่วงแรกที่เปิดกิจการ โดย Cafe Amazon จะให้คำแนะนำช่วยเหลือตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
การจัดกิจกรรมทางการตลาด

Cafe Amazon จะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นการสร้างการจดจำให้กับผู้บริโภค (Brand Awareness)

คู่มือการปฏิบัติงาน (Operation Manual)

คู่มือปฏิบัติการร้าน Cafe Amazon ที่บรรจุความรู้ในการดำเนินธุรกิจของ Cafe Amazon เพื่อให้ท่านสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการร้านให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

ผลิตภัณฑ์

ได้รับสิทธิในการใช้สูตรเครื่องดื่ม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Cafe Amazon รวมทั้งมีสิทธิในการซื้อวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนสินค้าต่างๆ ที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า Cafe Amazon

การให้คำปรึกษา

Cafe Amazon ได้จัดทีมงานคอยให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่องต่างๆ

การตรวจสอบ

Cafe Amazon ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าช่วยตรวจสอบมาตรฐานและคอยให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุงร้านให้มีการบริหารจัดการที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด

การสมัครเข้าร่วมลงทุน/ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ผู้สนใจสามารถ Download แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนง ขอเปิดร้านกาแฟ Cafe Amazon ได้ที่ www.cafe-amazon.com และยื่นแบบฟอร์ม พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาตามที่ระบุ ส่งมาที่ e-mail : franchiseamazon@pttplc.com หรือ แฟกซ์ 0-2537-1891 หรือ
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ Cafe Amazon โทร. 0-2537-2391 หรือ e-mail : franchiseamazon@pttplc.com
หมายเหตุ: บริษัทจะคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้น เพื่อออกสำรวจทำเลที่ตั้ง จากคุณสมบัติ และทำเลที่ตั้งที่ผู้สมัครได้กรอกในใบแบบฟอร์ม หากผู้สมัครท่านใดผ่านหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะติดต่อกลับเพื่อนัดหมายวันและเวลาในการสำรวจพื้นที่อีกครั้ง

ชื่อผู้ติดต่อส่วนบริหารคาเฟ่อเมซอน ฝ่ายธุรกิจค้าปลีกในสถานีบริการ
ที่อยู่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.Call Center 1365, 02-537-2451
โทรสาร02-537-1891
อีเมล์Amazon@pttplc.com
franchiseamazon@pttplc.com
เว็บไซต์www.cafe-amazon.com
0 Komentar untuk " แฟรนไชส์ ร้านกาแฟ Cafe Amazon "

Back To Top